EAS

Projekti lühikirjeldus:

 Elva vald koostöös kuue Lõuna-Eesti maakonnaga korraldab seoses Elva Euroopa spordilinn 2021. tiitliga rahvusvahelist spordifestivali, mille eesmärk on tervislike eluviiside propageerimine ning liikumisharrastuse edendamine põneva programmi kaudu. Ürituselt saab kasulikke teadmisi oma ala spetsialistidelt nii Eestist kui ka välismaalt. Eesti liikumis- ja spordifestivalil toimuvad kõrgetasemelised spordivõistlused, töötoad, koolitused, rahvusvaheline konverents ning spordimess.

Projekti eesmärk: 

Projekti eesmärk on aktiivsete eluviiside ja liikumisharrastuse propageerimine läbi põneva programmi ning seeläbi rahva tervise parandamine Baltikumis. Soovime korraldatava ürituse abil juhtida tähelepanu sporditurismile kui ühele olulisele Lõuna-Eestisse reisimise põhjusele. Sporditurismi näol on tegu reisimisega, kus on suurim motivatsioon ning selle abil saab teadlikult elavdada piirkonna arengut. Tuues piirkonda liikumisest ja tervislikust eluviisist huvitatud inimesi meie lähiriikidest, võidavad sellest kõik (meie ettevõtjad, teised linnad ja Eesti kui sihtkoht üleüldiselt). Läti, Leedu ja Põhjamaade külastajad saavad uusi teadmisi ning veeta meeleoluka nädalavahetuse Lõuna-Eestis. Lõuna-Eesti piirkond saab juurde tuntust ja majanduslikku kasu.

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus toetab läbi Euroopa Regionaalarengu Fondi Eestimaa Liikumis -ja Spordifestival 2022 üritust 19376,60 euroga.